حسابداری ( حضوری ، مجازی )


دوره ها

حسابدارعمومی مقدماتی
 • شروع ثبت نام
 • دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
 • شهریه 1000000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید
حسابدارعمومی تكمیلی
 • شروع ثبت نام
 • دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
 • شهریه 1000000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید
حسابدار حقوق و دستمزد
 • شروع ثبت نام
 • دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
 • شهریه 1000000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید
حسابدار صنعتی درجه2
 • شروع ثبت نام
 • دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
 • شهریه 1000000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید
حسابدار صنعتی درجه1
 • شروع ثبت نام
 • دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
 • شهریه 1200000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید
رایانه كار حسابدارمالی(هولو)
 • شروع ثبت نام
 • دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
 • شهریه 1000000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید
رایانه كار حسابدارمالی(سپیدار)
 • شروع ثبت نام
 • دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
 • شهریه 1000000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید
مسیول سفارشات
 • شروع ثبت نام
 • دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
 • شهریه 1000000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید
مدیر حسابرسی
 • شروع ثبت نام
 • دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
 • شهریه 5000000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید
مدیر فروشگاه
 • شروع ثبت نام
 • دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
 • شهریه 1500000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید
كمك حسابدار
 • شروع ثبت نام
 • دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
 • شهریه 1500000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید
حسابدار (كمك متصدی تنظیم اسناد مالی)
 • شروع ثبت نام
 • دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
 • شهریه 1500000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید
حسابدار بهای تمام شده
 • شروع ثبت نام
 • دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
 • شهریه 1500000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید
انباردار
 • شروع ثبت نام
 • دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
 • شهریه 1000000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

 • افراد آنلاین : 14
 • بازدید امروز : 186
 • بازدید دیروز : 445
 • بازدید کل : 351511
 • ای پی شما : 54.80.252.84