مكانیك ( حضوری ، مجازی )


دوره ها

طراحی و مدلسازی پیشرفته با Solid Works

 • شروع ثبت نام
 • دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۲
 • شهریه 2500000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

كاربر Mechanical Desktop

 • شروع ثبت نام
 • دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۲
 • شهریه 2500000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

تحلیل مكانیكی با نرم افزار ABAQUS

 • شروع ثبت نام
 • دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۲
 • شهریه 2500000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

نقشه كش و طراح صنعتی با CATIA

 • شروع ثبت نام
 • دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۲
 • شهریه 2500000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

برنامه نویسی با MATLAB

 • شروع ثبت نام
 • دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۲
 • شهریه 2000000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

تحلیلگر ANSYS

 • شروع ثبت نام
 • دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۲
 • شهریه 2500000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

نقشه كشی صنعتی

 • شروع ثبت نام
 • دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۲
 • شهریه 2400000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

طراحی تخصصی PIPING

 • شروع ثبت نام
 • دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۲
 • شهریه 3400000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

تحلیلی تنش با CAESAR II (مقدماتی)

 • شروع ثبت نام
 • دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۲
 • شهریه 3000000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

تحلیلی تنش با CAESAR II (پیشرفته)

 • شروع ثبت نام
 • دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۲
 • شهریه 3000000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

نرم افزار AVEVA E3D (مقدماتی)

 • شروع ثبت نام
 • دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۲
 • شهریه 3500000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

نرم افزار AVEVA E3D (پیشرفته)

 • شروع ثبت نام
 • دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۲
 • شهریه 3500000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

نرم افزار PDMS (مقدماتی)

 • شروع ثبت نام
 • دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۲
 • شهریه 3000000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

نرم افزار PDMS (تكمیلی)

 • شروع ثبت نام
 • یکشنبه ۱۴۰۲/۰۱/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • شنبه ۱۴۰۲/۰۲/۰۲
 • شهریه 2800000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

نرم افزار PDMS (پیشرفته)

 • شروع ثبت نام
 • دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۲
 • شهریه 3000000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

محاسبات هیدرولیك و سایزنگ با نرم افزار PipeNet

 • شروع ثبت نام
 • دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۲
 • شهریه 3000000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خریدبرچسب:
 • افراد آنلاین : 13
 • بازدید امروز : 155
 • بازدید دیروز : 332
 • بازدید کل : 672405
 • ای پی شما : 34.239.148.127