كامپیوتر ( حضوری ، مجازی )


دوره ها

كاربر ICDL

 • شروع ثبت نام
 • چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • سه شنبه ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
 • شهریه 2100000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

طراح انیمیشن با 3DMAX (مقدماتی)

 • شروع ثبت نام
 • چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • سه شنبه ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
 • شهریه 2100000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

برنامه نویس برنامه های كاربردی Android (مقدماتی)

 • شروع ثبت نام
 • چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • سه شنبه ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
 • شهریه 1700000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

برنامه نویس JAVA SCRIPT

 • شروع ثبت نام
 • چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • سه شنبه ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
 • شهریه 2100000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

كارورACCESS

 • شروع ثبت نام
 • چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • سه شنبه ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
 • شهریه 600000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

برنامه نویس #C (مقدماتی)

 • شروع ثبت نام
 • چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • سه شنبه ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
 • شهریه 2100000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

طراحی صفحات وب HTML

 • شروع ثبت نام
 • چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • سه شنبه ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
 • شهریه 2100000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

برنامه نویسی PHP

 • شروع ثبت نام
 • چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • سه شنبه ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
 • شهریه 3500000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

برنامه نویسی Visual Basic (مقدماتی)

 • شروع ثبت نام
 • چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • سه شنبه ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
 • شهریه 2100000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

مدیر SEO (مقدماتی)

 • شروع ثبت نام
 • چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • سه شنبه ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
 • شهریه 3900000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

برنامه نویسی ++C (مقدماتی)

 • شروع ثبت نام
 • چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • سه شنبه ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
 • شهریه 2500000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

انیمیشن سازی با MAYA

 • شروع ثبت نام
 • چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • سه شنبه ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
 • شهریه 3000000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

كارور AUTOCAD (مقدماتی)

 • شروع ثبت نام
 • چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • سه شنبه ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
 • شهریه 2100000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

كارور EXCEL

 • شروع ثبت نام
 • چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • سه شنبه ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
 • شهریه 600000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

كاربر Photoshop (مقدماتی)

 • شروع ثبت نام
 • چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • سه شنبه ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
 • شهریه 2100000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

كاربر وُرد Word

 • شروع ثبت نام
 • چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • سه شنبه ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
 • شهریه 600000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

برنامه نویس برنامه های كاربردی Android (پیشرفته)

 • شروع ثبت نام
 • چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • سه شنبه ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
 • شهریه 2100000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

كاربر فتوشاپ (پیشرفته)

 • شروع ثبت نام
 • چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • سه شنبه ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
 • شهریه 2100000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

كارور اتوكد (پیشرفته)

 • شروع ثبت نام
 • چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • سه شنبه ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
 • شهریه 1800000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

برنامه نویسی ++C (پیشرفته)

 • شروع ثبت نام
 • چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • سه شنبه ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
 • شهریه 2800000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

مدیر SEO (پیشرفته)

 • شروع ثبت نام
 • چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • سه شنبه ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
 • شهریه 4200000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

برنامه نویس #C (پیشرفته)

 • شروع ثبت نام
 • چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • سه شنبه ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
 • شهریه 2100000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

برنامه نویسی جاوا JAVA (مقدماتی)

 • شروع ثبت نام
 • چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • سه شنبه ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
 • شهریه 2500000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

برنامه نویسی جاوا JAVA (پیشرفته)

 • شروع ثبت نام
 • چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • سه شنبه ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
 • شهریه 2500000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

برنامه نویسی CSS

 • شروع ثبت نام
 • چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • سه شنبه ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
 • شهریه 1700000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

طراح انیمیشن با 3DMAX (پیشرفته)

 • شروع ثبت نام
 • چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • سه شنبه ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
 • شهریه 2500000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

برنامه نویسی پایتون Python (مقدماتی)

 • شروع ثبت نام
 • چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • سه شنبه ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
 • شهریه 2100000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

برنامه نویسی پایتون Python (متوسط)

 • شروع ثبت نام
 • چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • سه شنبه ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
 • شهریه 2100000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

برنامه نویسی پایتون Python (پیشرفته)

 • شروع ثبت نام
 • چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • سه شنبه ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
 • شهریه 2100000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید

طراحی وب سایت با وردپرس WordPress

 • شروع ثبت نام
 • چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
 • پایان ثبت نام
 • سه شنبه ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
 • شهریه 2100000 تومان
 • ادامه مطلب
اضافه به سبد خرید


آموزش کامپیوتر چیست؟

کامپیوتر یک ماشین الکترونیکی است که می تواند برای حل یک مشکل یا انجام یک عملکرد خاص طبق دستورالعمل های داده شده به آن استفاده شود. امروزه رایانه ها تقریباً در همه جا مورد استفاده قرار می گیرند. آموزش کامپیوتر فرآیند یادگیری یا آموزش در مورد کامپیوتر است. این شامل دانش اولیه سیستم کامپیوتری، مهارت ها، ایده ها و اصطلاحات اولیه مربوط به سیستم کامپیوتری است. همچنین شامل مزایا و معایب رایانه ها، پتانسیل یک سیستم رایانه ای، نحوه استفاده از رایانه برای حل مسائل مختلف زندگی روزمره یا نحوه برنامه ریزی رایانه برای حل مشکلات شدید است. آموزش کامپیوتر به بخشی جدایی ناپذیر از قرن بیست و یکم تبدیل شده است. در زندگی امروزی اهمیت زیادی پیدا کرده است. امروزه کامپیوترها تقریباً در هر زمینه ای مورد استفاده قرار می گیرند.

اهمیت آموزش کامپیوتر در زندگی ما

رایانه به دانش آموزان، کارآموزان، دانشجویان و بطور کلی علاقه مندان به یادگیری رشته فن آوری اطلاعات کمک می کند تا در مورد جهان بیاموزند و بدانند که در آن چه اتفاقی می افتد. این به آنها کمک می کند تا مشاغل عالی را در آینده هدف قرار دهند و در آن موفق شوند. کامپیوتر به یک استاندارد آموزشی در سراسر جهان تبدیل شده است. این امر آموزش کامپیوتر را مهم می کند. برخی از اهمیت های آموزش کامپیوتر عبارتند از:

 

 • آموزش کامپیوتر مهارت های پژوهشی را بهبود می بخشد: کامپیوتر مهمترین ابزار تحقیق در زندگی امروزی را فراهم می کند که اینترنت است. اینترنت به عنوان شبکه ای تعریف می شود که از اتصال شبکه های مختلف تشکیل می شود. امروزه اینترنت تقریباً در هر کاری می تواند به ما کمک کند. مهمتر از همه، اینترنت به ما در تحقیق کمک می کند. کاربرد رشته فن آوری اطلاعات از دانش‌آموزانی که در مدرسه درس می‌خوانند تا دانشمندی که در آزمایشگاه‌ها، با کامپیوتر یا اینترنت کار می‌کند گسترده است و به همه در تحقیق کمک می‌کند. اینترنت پر از اطلاعات فراوان در مورد تقریباً همه موضوعاتی است که ما از آنها آگاه هستیم. در تعطیلات تابستانی، به دانش‌آموزان تکالیف تعطیلات داده می‌شود تا درباره موضوعاتی که نمی‌دانند تحقیق کنند یا پروژه بسازند. برای موضوعاتی که دانش آموزان هیچ ایده ای از آنها ندارند، اینترنت به آنها کمک می کند. اینترنت می تواند اطلاعات زیادی در مورد موضوع مورد نیاز به آنها بدهد. یک دانشمند می تواند از اینترنت برای جستجوی اکتشافات موجود برای ایجاد یک کشف جدید استفاده کند. بنابراین کامپیوترها می توانند در تحقیق کمک زیادی کنند. بنابراین دانش در مورد کامپیوتر ضروری است. همه باید بدانند که چگونه از سیستم کامپیوتری و منابع مرتبط با آن برای بهبود مهارت های تحقیقاتی خود استفاده کنند.
 • آموزش کامپیوتر به دستیابی به مشاغل خوب کمک می کند: امروزه صنعت کامپیوتر با سرعت بسیار زیادی در حال رشد است. کامپیوتر در همه جا مورد نیاز است. آنها به بخشی ضروری از هر صنعت تبدیل شده اند. امروزه تقریباً هر کاری به رایانه وابسته است. بنابراین، صنایع یا شرکت ها آن دسته از کارگرانی را استخدام می کنند که برای استفاده از رایانه آموزش دیده اند یا دانشی در مورد نحوه استفاده از رایانه دارند. آموزش کامپیوتر باید از همان ابتدا به دانش آموزان آموزش داده شود. آنها باید تسلط خوبی در زمینه کامپیوتر کسب کنند. در کل زندگی تحصیلی دانشجو باید آنقدر در زمینه آموزش کامپیوتر آموزش ببینند که هر شرکتی او را استخدام کند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که برای کسانی که آرزوی شغلی خوب دارند، آموزش کامپیوتر یک امر ضروری است. بسته حقوقی ارائه شده برای کسانی که دانش کامل یک سیستم کامپیوتری را دارند بسیار بیشتر از کسانی است که هیچ ایده ای در مورد کامپیوتر ندارند.
 • آموزش کامپیوتر به افزایش فناوری کمک می کند: امروزه بیشتر فناوری به سیستم کامپیوتری بستگی دارد. از وسایل الکترونیکی اولیه گرفته تا دستگاه های نجومی، همه چیز به یک کامپیوتر نیاز دارد. بنابراین اگر کسی بخواهد یک فناوری جدید ایجاد کند باید در مورد کامپیوترها اطلاعات داشته باشد. به عنوان مثال، شخصی می خواهد ماشینی بسازد که بتواند در علم پزشکی استفاده شود. آن ماشین برای فرموله کردن نتایج به دستگاهی نیاز دارد. این دستگاه نسخه اصلاح شده یک سیستم کامپیوتری می باشد. بنابراین فرد باید بتواند در کامپیوتر ویرایش انجام دهد. برای این کار فرد باید در زمینه علوم کامپیوتر تحصیل کرده باشد. وقتی فردی در رشته علوم کامپیوتر تحصیل می کند، انگیزه ایجاد فناوری های جدید را در خود احساس می کند. این ذهن او را پر از ایده های جدید می کند تا فناوری جدیدی ایجاد کند که می تواند برای بهبود جامعه استفاده شود.
 • آموزش کامپیوتر کارایی افراد را افزایش می دهد: فردی را در نظر بگیرید که هیچ دانشی از کامپیوتر ندارد. این شخص در بخش حسابداری فلان شرکت کار می کند. فرد باید تمام سوابق مالی شرکت را پیگیری کند، او باید از همان ابتدا رکورد تمام سود و زیان شرکت را حفظ کند. این کار به زمان، تمرکز، سرعت و حافظه زیادی نیاز دارد. این کار بسیار دشواری است. این کار برای فرد بسیار خسته کننده است زیرا تمام رکوردها باید با استفاده از قلم و کاغذ تهیه شوند. از طرفی فردی را در نظر بگیرید که دانش سیستم کامپیوتری را داشته باشد. او از رایانه برای نگهداری تمام حساب های شرکت استفاده خواهد کرد. او زمان کمتری را برای حفظ سوابق صرف می کند زیرا همه چیزهایی که توسط او استفاده می شود کامپیوتری می شوند. او به هیچ فضای فیزیکی برای ذخیره سوابق خود که موردنیاز شخصی که کامپیوتر نمی داند می باشد نیاز ندارد. زمان کمتری نیاز خواهد داشت. کار انجام شده سریع خواهد بود. با مقایسه هر دو مورد، کارایی فردی که می داندمحاسبه r بیشتر از فردی است که محاسبات r را نمی داند. بنابراین داشتن آموزش کامپیوتر اهمیت زیادی پیدا می کند.
 • آموزش کامپیوتر به ایجاد محیط آموزشی بهتر کمک می کند: کلاس های درس هوشمند این روزها در حال ظهور هستند. هر مدرسه ای از رایانه برای آموزش دانش آموزان خود استفاده می کند. محیط یادگیری و آموزش موثرتری ایجاد می کند. یادگیری با استفاده از تکنولوژی آسان تر می شود. همراه با آسان‌تر شدن، سرگرم‌کننده‌تر هم می‌شود. برای استفاده از امکانات موجود در کلاس هوشمند، آموزش کامپیوتر ضروری است. هر مدرسه ای ترجیح می دهد معلمانی را استخدام کند که بتوانند از رایانه به عنوان ابزار آموزشی استفاده کنند. از کامپیوتر می توان برای آموزش خیلی چیزها استفاده کرد. با چند رسانه ای موجود در سیستم کامپیوتری، موضوعات دشوار را می توان به راحتی درک کرد. دسترسی به اطلاعاتی که از طریق کامپیوتر به کاربران تحویل داده می‌شود، بسیار راحت‌تر از دسترسی به اطلاعات معمولی است که توسط آنها نگهداری می‌شود. بنابراین برای ارائه آموزش صحیح و موثر به متقاضیان ، معلمان باید آموزش عادلانه ای در مورد سیستم کامپیوتری و استفاده از آن داشته باشند.
 • آموزش کامپیوتر ارتباطات را آسان می کند: جهان بسیار بزرگ است. همه عزیزان ما با ما زندگی نمی کنند. همه ما می خواهیم با عزیزانمان که در نقاط مختلف جهان یا کشور زندگی می کنند ارتباط برقرار کنیم. ارتباط با نامه شروع شد و به تلفن رسید. نامه ها ارتباط موثری را در فواصل بسیار طولانی برقرار نمی کردند و ارتباط فقط مبتنی بر متن بود. مکالمه تلفنی یک قدم جلوتر بود. صدای عزیزانمان را می شنیدیم. در تکنولوژی امروزی می توانیم از کامپیوتر برای ارتباط استفاده کنیم. امکاناتی مانند چت، تماس، ویدئو کنفرانس را در اختیار ما قرار می دهد که به ارتباطات کمک زیادی کرده است. عملکرد ویدئو کنفرانس یا می توان گفت چت تصویری یا تماس تصویری این روزها به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. این به ما کمک می کند تا فردی را که با او صحبت می کنیم ببینیم. این برای افرادی که بسیار دور از خانواده خود زندگی می کنند بسیار مفید است زیرا اکنون می توانند با خانواده خود ارتباط برقرار کنند بطوریکه که گویی آنها در مقابل هم نشسته اند. برای بهره گیری از این امکانات ارتباطی با استفاده از کامپیوتر، آموزش کامپیوتر الزامی است.
 • آموزش کامپیوتر ما را به دنیای آنلاین متصل می کند: امروزه بسیاری از امور روزمره بصورت آنلاین انجام می شود که به راحتی بشر منجر می شود. امروزه نه مجبوریم برای انتقال وجه به بانک مراجعه کنیم و نه مجبوریم برای خرید به بازار مراجعه کنیم. امور بانکداری و خرید اینترنتی بصورت آنلاین در دسترس ماست. شرکت در آزمون و پرکردن فرم ها به صورت آنلاین امکانپذیر است. اکنون لازم نیست برای خرید بلیط سینما و بلیط قطار به تئاتر یا ایستگاه راه آهن برویم، می توانیم آنها را آنلاین رزرو کنیم. ما می توانیم تورهای خود را به صورت آنلاین برنامه ریزی کنیم. ما می توانیم با دوستان خود به صورت آنلاین ارتباط برقرار کنیم. دنیای آنلاین نیز برای ما سرگرمی فراهم می کند. همه اینها بدون کامپیوتر امکان پذیر نیست. اما برای استفاده از همه این امکانات، آموزش کامپیوتر لازم است. بدون کامپیوتر، ما نمی توانیم از چنین امکاناتی که به طور ویژه برای راحتی ما طراحی شده اند استفاده کنیم.

نتیجه رایانه ها جایگاه بسیار مهمی در زندگی ما به خود اختصاص داده اند. ما نمی توانیم زندگی خود را بدون کامپیوتر تصور کنیم. آنها در هر زمینه ای استفاده می شوند تا کار را آسان تر کنند. کار به شیوه ای کارآمد انجام می شود و زمان کمتری مصرف می کند. با این حال، سیستم های کامپیوتری دارای معایبی نیز هستند. کامپیوترها مغز ندارند. آنها نمی توانند به تنهایی تصمیم بگیرند. آنها به راهنمایی انسان نیاز دارند. رایانه ها می توانند بر سلامتی تأثیر بگذارند. آنها ممکن است روی چشم شخصی که از آن استفاده می کند تأثیر بگذارد. همچنین رایانه هایی که در شرایط کار نیستند و قابل تعمیر نیستند به عنوان زباله های غیرقابل تجزیه انباشته می شوند. با وجود این معایب، کامپیوتر اهمیت خود را از دست نمی دهد و نیاز به آموزش کامپیوتر را ایجاد می کند. با رشد روزافزون استفاده از کامپیوتر، نیاز به آموزش کامپیوتر نیز می باشد. با چنین استفاده گسترده ای از سیستم کامپیوتری، ضروری است که هر فرد دانش استفاده از سیستم های کامپیوتری را داشته باشد. اکنون آموزش کامپیوتر در مدارس و کالج ها تدریس می شود. افراد مسن نیز در تلاش هستند تا نحوه استفاده از رایانه را بیاموزند. با گذشت زمان، فناوری در حال افزایش است. بنابراین برای راحتی خودمان، کسب آموزش کامپیوتر برای همه ما مهم شده است.
 

مدارک و تخصص های علوم کامپیوتر

با توجه به تقاضای بالا و مهارت های مورد نیاز برای مشاغل در این زمینه، بسیاری از کارفرمایان به دنبال داوطلبانی با مدارک پیشرفته علوم کامپیوتر برای ایفای این نقش های پردرآمد هستند .

در زیر به برخی از متداول‌ترین تخصص‌ها در این زمینه، گزینه‌های شغلی که به بهترین شکل با این تخصص‌ها هماهنگ هستند، و متوسط درآمد سالانه برای افراد در این زمینه‌ها در دنیا می پردازیم.

یازده تخصص متداول علوم کامپیوتر

1- هوش مصنوعی

هوش مصنوعی (AI) به توانایی یک سیستم محاسباتی برای حل مسائل، پیش‌بینی یا تکمیل وظایف پیچیده اشاره دارد. برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی از فناوری‌های نوظهوری مانند پردازش زبان طبیعی که کلمات نوشتاری و گفتاری را تفسیر می‌کند و یادگیری ماشینی استفاده می‌کنند که به برنامه‌ها امکان پیش‌بینی و توصیه‌ها را می‌دهد.

مهارت ها: ریاضیات و تجزیه و تحلیل، الگوریتم ها، مدل سازی پیش بینی

عناوین شغلی: معمار هوش مصنوعی، محقق هوش مصنوعی، مهندس یادگیری ماشین

میانگین حقوق سالانه برای مهارت های هوش مصنوعی: 125000 دلار

2- رابط کامپیوتر-انسان

این تخصص راه‌های تعامل افراد با رایانه‌ها، از وب‌سایت‌ها و تلفن‌های همراه گرفته تا بلندگوهای دارای قابلیت صوتی و واقعیت مجازی را در نظر می‌گیرد. توسعه و استقرار رابط مؤثر مستلزم استفاده از کتابخانه های استاندارد برای اطمینان از سازگاری و قابلیت استفاده برنامه های کاربردی در سراسر سیستم است.

مهارت ها: ارتباط، مهارت های بین فردی، توجه به جزئیات بصری، ترسیم نحوه استفاده مردم از نرم افزار و سیستم ها

عناوین شغلی: طراح کارآزمودگی کاربر (UX)، محقق کارآزمودگی کاربر، طراح رابط

میانگین حقوق سالانه: 118000 دلار

3- طراحی بازی

علاوه بر تصاویر واقع گرایانه ای که بازی های رایانه ای امروزی را بسیار جذاب می کند، تخصص علوم کامپیوتر در زمینه طراحی بازی به هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی می پردازد که تعیین می کند بازیکنان چگونه در یک بازی پیشرفت می کنند. طراحی بازی همچنین در نظر می‌گیرد که چگونه کار طراحان فرانت‌اند و توسعه‌دهندگان بک‌اند باید برای یک تجربه محصول منسجم گرد هم آیند.

مهارت ها: توجه به جزئیات بصری، همکاری، کدنویسی و اسکریپت

عناوین شغلی: طراح بازی های ویدئویی، توسعه دهنده بازی های ویدئویی، مهندس نرم افزار

میانگین حقوق سالانه برای مهارت های طراحی بازی: 116000 دلار

4- شبکه ها

این تخصص بر نحوه استفاده سازمان ها از شبکه های سیمی و بی سیم برای تبادل اطلاعات با ذینفعان داخلی و خارجی تمرکز دارد. مسئولیت ها شامل مدیریت پهنای باند، ترافیک، دسترسی کاربر و امنیت خود شبکه ها و همچنین هر دستگاه متصل به شبکه است.

مهارت ها: تشخیص و عیب یابی مسائل شبکه، طراحی معماری شبکه

عناوین شغلی: مدیر شبکه، تحلیلگر شبکه، معمار شبکه

میانگین حقوق سالانه برای مهارت های مدیریت شبکه: از 59,865 دلار (تحلیلگر شبکه) تا 121,412 دلار (معمار شبکه) متغیر است.

5- گرافیک کامپیوتری

این تخصص بر روی تصاویر دو بعدی و سه بعدی مورد استفاده در انواع نرم افزارهای کاربردی از جمله بازی ها، طراحی به کمک کامپیوتر، ساخت و انتشار چند رسانه ای تمرکز دارد. فراتر از مفاهیم ایجاد تصاویر واقع گرایانه، طراحی گرافیک کامپیوتری موثر بهترین راه را برای نمایش آن تصاویر با توجه به محدودیت هایی مانند اندازه صفحه نمایش، حافظه سیستم و پهنای باند در نظر می گیرد.

مهارت ها: توجه به جزئیات بصری و هنری، همکاری، خلاقیت

عناوین شغلی: توسعه دهنده اپلیکیشن موبایل، توسعه دهنده iOS، توسعه دهنده اندروید

میانگین حقوق سالانه برای مهارت های گرافیک کامپیوتری: 116,192 دلار

6- امنیت اطلاعات

متخصصان امنیت اطلاعات تمام جنبه های امنیت یک سازمان از جمله برنامه های کاربردی نرم افزاری، شبکه ها، سخت افزارهای ذخیره سازی، دستگاه ها و غیره را مدیریت می کنند. این تخصص در علوم کامپیوتر نیاز به درک عمیقی از آسیب پذیری های امنیتی و روش های مختلفی دارد که مهاجمان داخلی و خارجی برای سوء استفاده از آنها استفاده می کنند. این نقش ها همچنین باید الزامات امنیتی را با نیاز به بهره وری کارمند یا کاربر نهایی متعادل کنند.

مهارت ها: ارتباطات، مدیریت تهدید/آسیب پذیری، آگاهی از قوانین و مقررات رعایت امنیت

عناوین شغلی: مهندس امنیت، تحلیلگر امنیت شبکه، تحلیلگر امنیت سیستم

میانگین حقوق سالانه برای مهارت های امنیت اطلاعات: 124506 دلار

7- علم داده

علم داده به توانایی استخراج مجموعه داده های بزرگ برای به دست آوردن اطلاعات یا بینش مفید اشاره دارد. سازمان‌ها عملاً بیشترین سود را از علم داده‌ها می‌برند، زمانی که از تکنیک‌های مختلف برای بازیابی و تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده می‌شود و زمانی که از آن برای پردازش مجموعه‌های بزرگ، پیچیده و گاهی بدون ساختار استفاده می‌شود که معمولاً با عنوان «داده‌های بزرگ» نامیده می‌شود

مهارت ها: ریاضیات و تجزیه و تحلیل، توجه به جزئیات، مدل سازی پیش بینی

عناوین شغلی: دانشمند داده ، تحلیلگر داده ، تحلیلگر هوش تجاری ، مهندس یادگیری ماشین، دانشمند اطلاعات، مدیر پایگاه داده

میانگین حقوق سالانه برای مهارت های علم داده: از 123,419 دلار (دانشمند داده) تا 145,549 دلار (مهندس یادگیری ماشین) متغیر است.

8-زبان های برنامه نویسی

حرفه ای هایی که در زبان های برنامه نویسی تخصص دارند، تفاوت های کلیدی بین زبان های رایج مانند جاوا اسکریپت، پایتون، روبی، ویژوال بیسیک دات نت، SQL، R و C# را درک می کنند. این شامل دانش در مورد انواع برنامه‌ها، پایگاه‌های داده یا موارد استفاده دیگر است که هر زبان برای آنها مناسب‌تر است.

مهارت ها: کدنویسی و اسکریپت نویسی به چندین زبان، همکاری

عناوین شغلی: توسعه دهنده وب فول استک، توسعه دهنده فرانت اند، توسعه دهنده بازی، برنامه نویس نرم افزار

میانگین حقوق سالانه برای مهارت های برنامه نویسی: 240000 دلار

9-مهندسی نرم افزار

علاوه بر توسعه برنامه، تخصص علوم کامپیوتر مهندسی نرم افزار بر روی سیستم ها و پروتکل های استفاده از این برنامه ها تمرکز دارد. حرفه ای ها در این مشاغل ممکن است تعدادی تخصص مختلف مانند اشکال زدایی و آزمایش، امنیت و مقیاس پذیری یا توانایی یک برنامه کاربردی برای اضافه کردن کاربران یا ویژگی ها بدون تأثیر منفی بر عملکرد داشته باشند.

مهارت ها: کدنویسی و برنامه نویسی، ارتباط، همکاری

عناوین شغلی: مهندس توسعه نرم افزار، مهندس نرم افزار

میانگین حقوق سالانه برای مهارت های مهندسی نرم افزار: 119,923 دلار

10- سیستم ها

این تخصص در علوم کامپیوتر به سازمان کمک می کند تا از سخت افزار، نرم افزار و خدماتی که کارکنان هر روز استفاده می کنند حداکثر استفاده را ببرد. این محصولات می توانند شامل سیستم های تولید داخل و همچنین طیف وسیعی از محصولات شخص ثالث باشند. نگرانی های کلیدی در این نقش شامل عملکرد، امنیت و بهره وری هر دو سیستم خود و همچنین کارکنانی است که با آنها کار می کنند.

مهارت ها: تشخیص و عیب یابی مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری، اشکال زدائی و به روز رسانی سیستم ها، طراحی معماری سیستم

عناوین شغلی: مهندس سیستم

میانگین حقوق سالانه برای مهارت های مدیریت سیستم: 122180 دلار

11- نظریه

این تخصص بر روی نظریه ها و اصول پیشرفته ریاضی متمرکز است که در علوم کامپیوتر کاربرد دارند. این نظریه ها می توانند شامل رمزنگاری پیشرفته، الگوریتم های تقریبی، جبر محاسباتی و تصادفی بودن باشند. تئوری های دیگر تکنیک هایی را برای پردازش داده ها و سیستم مانند محاسبات توزیع شده و محاسبات موازی بررسی می کنند.

مهارت ها: ریاضیات و تجزیه و تحلیل، مدل سازی و احتمال پیش بینی، برنامه ریزی تصویر بزرگ

عناوین شغلی: دانشمند الگوریتم، مهندس یادگیری ماشین

میانگین حقوق سالانه برای مهارت های تئوری کامپیوتر: 102754 دلار

انتخاب رشته مناسب علوم کامپیوتر

داشتن یک شغل پردرآمد در علوم کامپیوتر برای افرادی که علاقه مند به هر یک از زیرشاخه های علوم کامپیوتر در بالا هستند قابل دستیابی است. با این حال، متخصصین نیمه حرفه ای ممکن است به دلیل تصورات غلط رایج در مورد علوم کامپیوتر ، از جمله اینکه نیاز به مهارت‌های ریاضی استثنایی دارد، یا اینکه به معنای نشستن در تمام طول روز و شب در مقابل صفحه‌نمایش رایانه است، برای انتقال به این رشته مردد باشند.

با این حال، بسیاری از مشاغل علوم کامپیوتر به مهارت هایی فراتر از نوشتن و ارزیابی کد نیاز دارند. به گفته O*Net Online ، این نقش ها همچنین نیازمند خلاقیت، تفکر انتقادی، حل مسئله، ارزیابی پروژه یا پیشنهاد، و ارتباط با کاربران نهایی نرم افزار از جمله مدیریت یا کارکنان هستند. افراد در این موقعیت ها نیز باید راحت با تیم هایی با اندازه های مختلف کار کنند، زیرا بیشتر کار آنها به صورت گروهی انجام می شود.

در نهایت، انتخاب رشته تخصصی علوم کامپیوتر به علایق شخصی و اهداف حرفه ای شما بستگی دارد. برخی از سناریوهای زیر را در نظر بگیرید تا ببینید آیا ترجیحات خاص شما با مسیر شغلی خاصی مطابقت دارد یا خیر:

 

 • اگر به طراحی بصری و جزئیات توجه دارید، پس نقشی را به عنوان یک برنامه نویس، طراح بازی، طراح گرافیک کامپیوتری یا طراح UX در نظر بگیرید. این نقش ها همچنین نیازمند خلاقیت و انعطاف پذیری برای برآوردن نیازهای ذینفعان داخلی و خارجی است.
 • اگر سابقه آموزش فنی و عملیات پشتیبان دارید مدیر سیستم یا مدیر شبکه در نظر بگیرید.
 • اگر تخصص فنی و همچنین توانایی مذاکره دیپلماتیک دارید، نقشی در امنیت اطلاعات در نظر بگیرید. نقش احتمالی دیگر عملیات توسعه‌دهنده است، نقشی که به سازمان‌ها کمک می‌کند شکاف بین سرعت و ثبات را در چرخه عمر توسعه پر کنند.
 • اگر دوست دارید داده ها را تجزیه و تحلیل کنید، الگوها را شناسایی کنید و بینش هایی به دست آورید که منجر به تصمیمات تجاری آگاهانه تر می شود، شغلی در هوش مصنوعی، علم داده، تجزیه و تحلیل داده ها یا تئوری کامپیوتر در نظر بگیرید. توجه داشته باشید که این نقش‌ها همچنین مستلزم ارائه نتیجه تجزیه و تحلیل داده‌ها به ذینفعان کلیدی به زبان واضح است.
 • با توجه به مجموعه ای از تخصص ها در صنعت علوم کامپیوتر، پیدا کردن مسیر شغلی که با توانایی ها، پیشینه فنی و اهداف بلند مدت شما همسو باشد، مهم است.

 

قابل توجه علاقه مندان به رشته کامپیوتر و فن آوری اطلاعات و IT

با توجه به اهمیت علوم رایانه در دنیای روز و نقشی که در تمامی زمینه های شغلی ایفا می کند، برای هر فرد لازم است به تناسب نیاز شغلی خود میزانی از مهارت در یک یا چند شاخه از این رشته را فراگیرد.

یکی از بهترین و کوتاه ترین راه ها ورود به یک آموزشگاه فنی و حرفه ای و گذراندن دوره های لازم بر اساس استانداردهای بین المللی می باشد بطوریکه کارآموزان در پایان هر دوره با کسب نمره قبولی در آزمون های کتبی و عملی، گواهینامه بین المللی از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور دریافت خواهند کرد که دارای مزایا و اعتبار بسیار بالا در داخل و خارج از کشور می باشد.

با توجه به کثرت و تنوع نرم افزارها، زبان های برنامه نویسی و برنامه های رایانه ای دوره های آموزشی بسیار متنوع و گسترده می باشند. در زیر به برخی از دوره های آموزشی موجود در آموزشگاه فنی و حرفه ای نیاوران می پردازیم:

دوره های گرافیک رایانه:

 1. ادوبی ایلوستریتور - Adobe IllustratorAdobe Illustrator
 2. برنامه ادوبی فتوشاپ - Adobe PhotoshopAdobe Light room
 3. نرم افزار ادوبی ایندیزاین - Adobe InDesignAdobe Bridge
 4. نرم افزار کورل دراو - CorelDRAWCorel Draw
 5. نرم افزار طراحی گیمپ - GIMPBlender
 6. نرم افزار افینیتی دیزاینر - Affinity Designer
 7. نرم‌افزار اسکچ - Sketch
 8. نرم افزار اینک اسکیپ - InkScape3D MAX
 9. نرم افزار زارا دیزاینر - Xara Designer Pro X
 10. نرم افزار طراحی کانوا - Canva

دوره های برنامه نویسی:

 1. پایتون - Python
 2. جاوا اسکریپت - JavaScript
 3. اچ تی ام ال ، سی اس اس -HTML , CSS
 4. جاوا - Java
 5. سی ، سی‌پلاس‌پلاس ، سی‌شارپ - C/C++/C#‎
 6. پی اچ پی - PHP
 7. کاتلین - Kotlin
 8. سوئیفت - Swift
 9. آر - R
 10. گولنگ - Gliang
 11. متلبMatlab

دوره های شبکه:

 1. نت ورک پلاس Network+
 2. ای پلاسA+
 3. شبکه مایکروسافت - MCSA: Windows Server 2016
 4. شبکه سیسکوCCNA
 5. شبکه سیسکوCCNP
 6. شبکه روتربوردهای میکروتیکMikroTik MTCNA
 7. شبکه میکروتیکMTCRE
 8. لینوکسLinux Essentials
 9. شبکه لینوکسLPIC1

بیش از دو دهه است که مجتمع فنی نیاوران بعنوان یک آموزشگاه کامپیوتر در منطقه یک شمال تهران مشغول به فعالیت آموزشی می باشد و متقاضیان که در جستجوی یک آموزشگاه کامپیوتر در شمال تهران و یا آموزشگاه کامپیوتر در تهران می باشند می توانند از دپارتمان کامپیوتر بر روی سایت اینترنت آموزشگاه فنی و حرفه ای نیاوران دیدن کرده و در صورت تمایل در دوره های مختلف این رشته که شامل نرم افزارهای تخصصی در زمینه های گرافیک، برنامه نویسی، طراحی وب سایت، سخت افزار و شبکه می باشد شرکت نمایند.

;

برچسب:
 • افراد آنلاین : 86
 • بازدید امروز : 629
 • بازدید دیروز : 679
 • بازدید کل : 827329
 • ای پی شما : 3.235.182.206